Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Bemutatkozás

bolcsode_foto1.jpg

 

AZ INTÉZMÉNY ADATAI

Intézményünk a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha részeként, Varázskert Bölcsőde néven működik. 

A fenntartó neve, székhelye:

Dunaföldvár Város Önkormányzata

7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2.

A szolgáltató tevékenység típusa és formája: gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde

Az intézmény neve:           Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

                                           Varázskert Bölcsőde

Az intézmény székhelye: 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 7.

Az intézmény telephelye: 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 17-23/B

OM-azonosító: 201948

Intézményi törzsszám: 764663

Adószám: 15837893-2-17

Az intézmény ágazati azonosítója: S0253570S0212120

Az intézmény ellátási területe: Dunaföldvár város

Az intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma: 40 fő (3csoport)

 

INTÉZMÉNYÜNK DOLGOZÓI

Vezető: Bálint Erika

Kisgyermeknevelők:  Alberczkiné Rózsa Margit

                                   Berecz Boglárka

                                   Farkas Krisztina

                                   Görög Istvánné (Zsuzsa)

                                   Süveges Vivien Albertina

                                   Telkes Istvánné (Judit)

Bölcsődei dajkák: Dunai Istvánné (Zsuzsa)

                              Szente Krisztián Ferencné (Móni)

A kisgyermeknevelők munkabeosztása (heti váltásban):

                                                                     1. délelőttös műszak 6-13 h vagy 7-14 h

                                                                     2. délutános műszak 9-16 h vagy 10-17 h

                                                                     3. helyettes kisgyermeknevelő: 8-15 h ill. szükség szerint.

A vezető munkabeosztása: ált. 8-16 h ill. szükség szerint.

A bölcsődei dajkák munkabeosztása (heti váltásban):

                                                                     1. 7-15 h (tálalókonyhai feladatok ellátása)

                                                                     2. 9-17 h (takarítási feladatok ellátása).

 

ALAPÍTVÁNYUNK

Alapítványunk: A Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány

Székhelye: 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 17-23/B

Az alapítvány elnöke: Bálint Erika

A kuratórium tagjai: Hajdóné Lubik Anita titkár

                                     Köntös Hajnalka

                                     Némethné Sebestyén Krisztina

                                     Simonovicsné Hegedüs Laura

 

Adószám: 18203703-1-17

Kérjük, támogassa adója 1 %-ának felajánlásával a dunaföldvári bölcsődében ellátásban részesülő gyermekeket!

Az Alapítvány támogatja a bölcsőde összes programját pl. gyereknap, mozgásfejlesztő torna, családi nap, évzáró rendezvény

 

TISZTELT SZÜLŐK!

A gyermekek és a szülők számára is nagy lépés elhagyni a meleg családi fészket, és beíratni a gyermeket a bölcsődébe. Vegyes érzelmekkel teli pillanat ez szülő és gyermek számára egyaránt, hiszen eddig minden percet együtt töltöttek, játszottak, énekelgettek… Most pedig mindez véget ér, és a gyermek kilép a biztonságot adó kötelékből. Célunk segíteni a gyermekeknek és a szülőknek is alkalmazkodni az új élethelyzethez, megosztani a családdal a gyermekneveléssel járó feladatokat. Intézményünkben szeretetteljes, biztonságot adó, érzelmekben gazdag környezetet alakítottunk ki, hogy a kisgyerekek jó érezhessék magukat, játszva tanulhassanak, fejlődhessenek. Az élményt nyújtó környezeten túl kisgyermeknevelőink gyerekközpontú gondolkodásmódjukkal, gyermekszerető személyiségükkel, magas színvonalú szakmai tudásukkal, több éves tapasztalatukkal és elhivatottságukkal járulnak hozzá ahhoz, hogy a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek a világ titkaira nyitott, érdeklődő és az új információkat hasznosítani képes, kiegyensúlyozott személyiségekké válhassanak.

Kiadványunkkal tájékoztatást szeretnénk adni a kedves szülőknek a bölcsőde működéséről, mindennapjairól, hogy minden anyuka és apuka nyugodt szívvel bízhassa gondjainkra féltve őrzött gyermekét.

 

NYITVATARTÁS

Bölcsődénk a fenntartó által jóváhagyott napi nyitvatartási időn belül, 6-17 h-ig biztosítja a gyermekek ellátását. Az ellátás egész évben folyamatos, az iskolai szünetek időtartama alatt is. Évente egy alkalommal az elengedhetetlen karbantartási feladatok elvégzésének ideje alatt a bölcsőde zárva tart. Ennek időpontját a fenntartó jóváhagyásával általában augusztus utolsó 3 hetére időzítjük, melyről minden év február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket a faliújságon. Minden évben április 21-én, a Bölcsődék Napján az ellátás szakmai program szervezése miatt szünetel – jogszabályi rendelkezés alapján (ill. azt azt követő munkanapon).

Intézményünkbe felvételt nyernek a Dunaföldváron állandó bejelentett lakcímmel rendelkező gyermekek, ill. a dunaföldvári tartózkodási hellyel és dunaföldvári bejelentett munkaviszonnyal rendelkező szülők kisgyermekei.

 

CSALÁDLÁTOGATÁS

Célja a gyermekkel otthoni környezetben való ismerkedés. Erre a beszoktatás előtti héten, ill. legkésőbb a beszoktatás első hetében kerül sor. Lehetőség szerint a csoportban dolgozó minkét kisgyermeknevelő meglátogatja a gyermeket, hiszen a hatékony, egyénre szabott bánásmód egyik fontos alappillére az, ha megismerik a gyermek egyéni sajátosságait, és erre tudnak építeni a nevelés során. Ez alkalommal a szülő és a kisgyermeknevelő megbeszélnek minden olyan fontos dolgot, amely a gyermekkel kapcsolatos pl. étkezési, alvási szokások, játéktevékenység, főbb nevelési elvek a családban. Mindezek ismeretében készül a csoportok nevelési terve, mely ötvözi a családok nevelési elképzeléseit és a bölcsődei módszertani és nevelési alapelveket.

 

BESZOKTATÁS

Az első napokban különösen fontos szerep jut a szülőknek/nagyszülőknek. Nagyon komoly feladat a gyermek mellett lenni, biztonságot nyújtani és közben átsegíteni őt élete első nagy akadályán: elhagyni a családi fészket, és elfogadtatni egy új környezetet, új embereket, a kisgyermeknevelőket.

Intézményünk a szülővel történő fokozatos beszoktatás módszerét alkalmazza. A szülő jelenléte biztonságot ad a gyermek számára, sokkal nagyobb bizalommal tud eligazodni a számára idegen világban.

 A beszoktatás általunk javasolt időtartama ált. 10 nap, ennél kevesebb nem lehetséges. Ha szükséges, a gyermek igényeihez alkalmazkodva ennél több is lehet. A beszoktatás időtartama alatt fokozatosan emeljük a szülő nélkül nálunk töltött idő mennyiségét, a gyermek igényeitől függően. Mindez azért szükséges, hogy a gyermek számára ne teremtsen stresszhelyzetet a bölcsődébe kerülés, fejlődjön alkalmazkodási készsége, de közben folyamatosan érezze, szülei ott vannak mellette, ha szüksége van rájuk.

Az első napokban a gondozási műveleteket a szülő végzi, a kisgyermeknevelő „csak” szemlélődik, majd fokozatosan veszi át a szülőtől ezt a feladatot attól függően, mennyire sikerül a gyermek személyiségéhez közel kerülnie. A gyermek érzelmi biztonsága érdekében hozhat egy (nem balesetveszélyes, higiénikus) személyes tárgyat, amely megkönnyítheti a beszoktatást és később majd az itt altatást.

 A gyermek érzelmi biztonsága érdekében kérjük, hogy a beszoktatást végző szülő/nagyszülő csak saját gyermekére fordítsa figyelmét! A többi gyermek orrtörlése, játéktevékenységének biztosítása a kisgyermeknevelők feladata és kompentenciája.

 

SAJÁT GONDOZÓNŐ-RENDSZER

Ez azt jelenti, hogy a kisgyermek a beszoktatás első pillanatától kezdve az egyik kisgyermeknevelő kiemelt figyelmét élvezi. A szülők után itt az intézményben ő végzi majd a gondozási műveleteket, ő segíti az étkezésben, ő altatja el, és ő vigasztalja meg egy-egy elesés után is… Emellett a kisgyermeknevelő komoly dokumentációt vezet a gyerekekről, amely a gyermeki fejlődés minden egyes területét magába foglalja: beszédfejlődés, játéktevékenység, önkiszolgálás, szobatisztaság, mozgásfejlődés, érzelmi élet, gondolkodás fejlődése, társas kapcsolatok.

Ebbe a dokumentációba a szülő az előre egyeztetett fogadó órán bármikor betekinthet.

 

SZAKMAI PROGRAMUNKRÓL

Elsődleges szempont munkánk során, hogy a nálunk gondozott gyermekek kellemes, biztonságos környezetben nevelkedjenek, és az, hogy a világra nyitott, érdeklődő, az új ismeretek befogadására fogékony, kiegyensúlyozott emberekké váljanak. Ehhez érzelem-, és inger gazdag környezetet biztosítunk, mely teljes mértékben biztosítja a gyermekek számára az önfeledt, aktív játék lehetőségét: vagyis a játszva tanulás módszerének alapjait.

Nagyon fontos még az egyéni bánásmód, mely a gyermekek egyéni sajátosságához, életkorához és igényeihez igazodó gondozást és nevelést jelenti. Mindez nemcsak a gondozási műveletek közben, a segítségnyújtás mértékére irányuló tevékenységekben nyilvánul meg, hanem a mindennapi alkotótevékenységek, játéktevékenységek, egyéb kézműves tevékenységek lebonyolítása során is.      

Fentiek együttesen teszik lehetővé a kisgyermekek számára a társadalmi együttélés alapvető szabályainak elsajátítását, melyek nagymértékben megalapozzák számukra a társadalomba való beilleszkedést, a „másság”, fogyatékkal élő társak elfogadását és támogatását.

A kisgyermekek legfontosabb tevékenysége a játék, amelyet magáért a tevékenységért folytat, melyet örömszerzés kísér. A játék, önkéntes és szabad, maga a csodák birodalma. A játékos cselekvése során gyűjti össze információit a világról, majd az ismétlések során pontosítja, rögzíti azt. 

Játszósarkokat alakítunk ki, ahol lehetőségünk van a gyerekeknek egyéni játékra (mesesarok, babasarok, konyha stb.). A gyermekek számára napközben is biztosítjuk a pihenés lehetőségét a pihenő sarok kialakításával, ahol puha szivacson párnák várják a pihenni vágyó gyermekeket.

A mesehallgatás, a versmondás, a versszöveggel kísért játék, a bábozás, az anyanyelvi nevelésünk legfontosabb eszköze. Ez a tevékenység mindennapi életünk szerves részét képezi, a kisgyermeknevelők folyamatos felkészüléssel biztosítják a gyermekek számára az aktuális ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódó új és régi mondókák, versek átadását.

A zenei nevelés is az érzelmeken hat a gyermekre, felkelti zenei érdeklődését, formálja zenei ízlését, és esztétikai fogékonyságát. Mintát nyújtunk a dúdolgatásra, éneklésre, mely jótékony hatással van a csoport légkörére, a gyermekek hangulatára. Naponta többször, több helyzetben valósul meg a zenei nevelés bölcsődénkben, akár játékhelyzethez, akár könyvnézegetéshez kapcsolódóan.

Az alkotó tevékenységek, a rajzolás, festés, gyurmázás a gyermekek spontán tevékenységére épülnek. Lehetővé tesszük, hogy bármikor kedvük szerint gyurmázhassanak, rajzolhassanak, fessenek. Az eredményt nem minősítjük, hiszen krétával, festékkel gyurmával, vízzel, homokkal játszunk. A kisgyermeknek ez a tevékenység is örömforrás, sikerélményhez jutás, amely a harmonikus személyiségfejlesztés fontos alappillére.

Nyáron szinte az egész délelőttöt a szabad levegőn töltjük, de az udvaron is biztosított a könyvnézegetés, babázás, rajzolgatás, pihenés lehetősége azok számára, akik pillanatnyilag azt igénylik.

Télen az időjárás miatt lényegesebben kevesebb időt töltünk a szabadban, de ebben az időszakban is feltaláljuk magunkat. Amennyiben az időjárás engedi, szaladgálunk a hóban, hóembert építünk, havat lapátolunk.

Ebben az időszakban kolléganőink heti rendszerességgel tartanak játékos tornagyakorlatokkal egybekötött mozgásfejlesztő tornát a rendelkezésünkre álló sokféle fejlesztő eszköz segítségével a tornaszobában.

Heti rendszerességgel tart a gyermekek számára gyógytornász foglalkozást az esetleges mozgásfejlődési rendellenességek kiszűrésére, ill. tanácsadás történik a szülő részére arra vonatkozóan, milyen fajta mozgásfejlesztésre van szüksége a gyermeknek az elmaradás fejlesztésére.

 

A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS-NEVELÉS ALAPELVEI

  1. A család rendszerszemléletű megközelítése: a beszoktatást megelőző családlátogatás képezi az alapját a család megismerésének. Ismételt családlátogatásra is sort kerítünk, amennyiben a család időközben elköltözik, vagy ha az ellátás során bármilyen jellegű probléma adódik, védelembe vett gyermek esetén minden esetben megtörténik, akár többször is.  A családlátogatás során kapunk komplex képet a család erősségeiről, gyengeségeiről, melyekre építhetünk az egyéni bánásmódra épülő nevelés-gondozás során. Az erősségeket hangsúlyozzuk, így hozzájárulhatunk a család életminőségének javításához.
  2. A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása: a gyermek sajátos szükségleteinek feltérképezése után történik az egyéni bánásmód keretében megvalósított nevelés-gondozás. Ez magában foglalja az esetleges fejlődésbeli elmaradások korai felismerését, a kompetenciánkba tartozó felzárkóztatás megvalósítását, ill. jelzést a kompetens szakember megkeresésére a gyermek egyénre szabott, korai fejlesztésének megvalósítása érdekében.
  3. A családi nevelés elsődleges  tisztelete: a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. A kisgyermeknevelő a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetőség szerint erősítve vesz részt a gyermekek gondozásában, nevelésében, ill. szükség esetén lehetőségeihez mérten törekedve a családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására. Fontos tehát a szülők számára lehetővé tenni a tevékeny, különböző helyzetekben és módokon való bekapcsolódást a bölcsőde életébe pl. családlátogatás, szülői értekezletek, nyitott délutánok.
  4. A kisgyermeki személyiség tiszteletének elve: a gyermeket, mint fejlődő személyiséget a kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb segítségigénye miatt különleges védelem illeti meg. A bölcsődei nevelés-gondozás értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére irányul, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával.
  5. A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe: a gyermekek életkorából adódóan   meghatározó a kisgyermeknevelő személyisége, hiszen ez nagy hatást gyakorol a gyermek személyiségére is, és közvetett módon a családéra is. A munkaköri leírásban is rögzítjük a kisgyermeknevelő részéről elvárható kompetenciákat, ilyen pl. a szakmai kompetencia, szaktudás, önismeret, empátia, magas szintű társas készségek, mely készségek szinten tartásáért és magasabb szintre emeléséért a kisgyermeknevelő és az intézmény együttesen felelős.
  6. A biztonság és stabilitás elve: a saját kisgyermeknevelő-rendszer és a saját csoportszoba biztosítja a gyermekek számára. A stabilitást a személyi és tárgyi környezet (csoport- és helyállandóság) állandósága mellett felmenő rendszerrel is erősítjük. Feladatunk az adaptációs időszakban a kisgyermek elveszett biztonságának újrateremtése. A napirend összeállítása során elsődleges szempontunk a kiszámíthatóság biztosítása mellett a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vétele. A napirend alapján egymást követő, folyamatos történésekkel biztosítjuk a gyermekek számára a kiszámíthatóságot, így biztonságban érezhetik magukat. Az egyes csoportok  napirendjeit összehangoljuk egymással, ill. minden csoport napirendje összhangban van a kisgyermeknevelők munkarendjével is. A gondozási sorrend összeállítása a gyermekek egyéni sajátosságira és életkorára épül, ill. az önállóság szintjére.
  7. A fokozatosság elve: a nevelés minden területét áthatja, kezdődik már a beszoktatás során a szülő nélkül nálunk töltött idő tartamának fokozatos növelésével (a gyermek egyéni sajátosságait figyelembe véve), biztosításával, de magában foglalja az új helyzetekhez való alkalmazkodás elősegítését is. Például amennyiben év közben egy kisgyermeknevelő szülési örömök elé nézve távozik körünkből, akkor egy ideig a régi és a leendő kisgyermeknevelő egyszerre és együtt dolgozik, hogy a gyerekeknek legyen idejük és lehetőségük egy általuk jól ismert személy jelenlétében felkészülni az új zökkenőmentes befogadására és elfogadására.
  8. Az egyéni bánásmód elve: a gyerek öntevékenységének kibontakoztatása, az önállóság lehetőségeinek megteremtése a gondozási helyzetekben, a különböző feladatvégzésekben, játéktevékenységben elsődleges, melyet a gyermek individuális tulajdonságainak, adottságainak, szokásainak figyelembe vételével valósítunk meg.A kisgyermeknevelő elfogadó, empatikus személyisége alapfeltétel nálunk, mely a kisgyermek egyéni fejlődésére építve határozza meg a fejlődés ütemét. Minden fejlődést önmagához viszonyítva ítélünk meg, hiszen a kiindulópont mindig az adott gyermek.
  9. A gondozási helyzetek kiemelt jelentősége: a nevelés és a gondozás elválaszthatatlan egységet alkotnak: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak kizárólag a gondozás helyzeteire. A Maslow-féle szükségletpiramis ismeretére építve a fiziológiás szükségletek kielégítése után teremtődnek meg a magasabb rendű szükségletek kielégítésének feltételei. A gondozás intim helyzetei pozitívan befolyásolják a gyermek-kisgyermeknevelő kapcsolatot, és egyben lehetőséget nyújtanak nevelési feladatok megvalósítására is.
  10. A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása: a nevelés-gondozás során elsődleges feladatunknak tekintjük a kognitív, a társas és az érzelmi kompetenciák támogatását. Sokféle tevékenységen keresztül, játékba ágyazottan juttatjuk élményhez, új ismeretekhez, tapasztalatokhoz a gyermeket, felkeltjük, ill. fenntartjuk a világ megismerése iránti vágyukat. Önálló kezdeményezéseiket segítjük, támogatjuk,  pozitív visszajelzésekkel erősítjük önbizalmukat, hozzájárulunk az egészséges énkép kialakításához, a reális önértékelés megalapozásához.

Ezek mellett  nevelésük során a pozitívumokra támaszkodunk, szeretetteljes odafigyeléssel kezeljük a kisgyermek érzelmi reakcióit, magatartásának szélsőségeit.

  

A GYEREKCSOPORTOK SZERVEZÉSE, NAPIREND

Bölcsődénkben 3 csoport működik. A sajátos nevelési igényű gyermekek elhelyezése integráltan történik. Bölcsődei csoportjainkban 12, ill. 14 gyermekeket nevelünk, gondozunk. A csoportok létszáma a gyerekek életkorától függ: ha egy olyan kisgyermek is van a csoportban, aki még nem töltötte be az 1. életévét, ill. sajátos nevelési igényű, a csoport max. létszáma 12 fő lehet. Egy csoportba megközelítőleg azonos életkorú gyerekek kerülnek szakma előírások és a gyermekek önállóságra nevelésének, harmonikus személyiségfejődésében biztosítása érdekében.

A napirendet a gyermekcsoport életkora, speciális szükségletei, egészségi állapota határozzák meg, de rugalmasan alkalmazkodnak az időjáráshoz, a csoport létszámához. A csoportok egymással egyeztetve, lépcsőzetes időbeosztással készítik el a napirendeket, mely a folyamatos napirend betartásának egyik alappillére.

A napirend elkészítésének alapja az alábbiakban látható, a csoportok a gyerekek sajátosságaihoz igazodva kb. 10 perces időközökkel állítják össze a csoportok napirendjét, külön alcsoportot képeznek a csoporton belül a csecsemőkorúak, ezért számukra külön napirend készül csoporton belül is.

 

szabad játéktevékenység

6-8 h

reggeli

8-8 h 30

szabad ill. irányított játéktevékenység

8 h 30-

tízórai

9 h 50-

gondozási műveletek, készülődés az udvarra, játék az udvaron

10 h-

feljövetel az udvarról, gondozás, játék

10 h 50-

ebéd

11 h 25-

fogápolás, mosakodás

11 h 55-

pihenés, alvás

12 h-

gondozás ébredési sorrendben, szabad játéktevékenység

14 h 20 -

uzsonna

14 h 45-

szabad játéktevékenység

távozás

15 h 15 -17 h

 

EGÉSZSÉGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATAINK

Heti rendszerességgel meglátogat bennünket dr. Stingli Erzsébet bölcsődeorvos. Feladata a státuszvizsgálatok elkészítése, ill. szükség esetén a gyermekek vizsgálata. A szülő is kérheti gyermeke vizsgálatát, melyet az orvosi füzetbe kell bejegyezni. Ebben az esetben a kisgyermeknevelőnek kell jelezni, és elvégezteti a gyermek vizsgálatát, felíratja a gyermek számára kért receptet pl. popsikrémet.

Intézményünk gyógyszerkészlete tartalmaz életmentő készítményeket pl. görcsoldó kúp, lázcsillapító, Ca tartalmú készítmény. Ezeken kívül semmilyen már készítményt nem adunk be a gyerekeknek. Ez alól kivételt képeznek az állandóan szedendő gyógyszerek, melyeket az orvos írásbeli utasításával ellátva, bontatlan csomagolásban fogadunk csak el.

Intézményünkben csak egészséges gyermekek gondozását végezzük, ezért a lázas, fertőzésgyanús gyermeket a kisgyermeknevelők reggel nem vehetnek be. Napközbeni megbetegedés esetén azonnal értesítjük a szülőt, a gyermek további ellátásáról ő gondoskodik. Orvosi igazolást csak a gyermek háziorvosától fogadunk el! Amennyiben a szülő a gyermek betegsége után, a tárgynapot megelőző napon délig nem jelzi újbóli igényét az ellátásra, a gyermek számára étkezést nem igényelünk, tehát másnap nem részesülhet ellátásban!!!

 

Negyedévente a védőnők tisztasági vizsgálatot tartanak nálunk, mely a fejtetvesség vizsgálatát és általános tisztasági vizsgálatot foglal magában.

Évente egy alkalommal, a szülők írásbeli beleegyező nyilatkozatával prevenciós fogászati szűrővizsgálatot szervezünk, melynek célja az esetleges rendellenességek kiszűrése. Kezelés nem történik, a szülő írásbeli javaslatot kap a fogorvostól a további teendőkre vonatkozóan.

2 éves kortól szájöblítést végzünk ebéd után. Az a kisgyermek, aki már ki tudja köpni a vizet, kap egy borsónyi fluoridos fogkrémet a fogmosáshoz. Ennek célja elsősorban a szokásalakítás, prevenciós céllal.

 

ÜNNEPEINK

Télapóvárás: a Télapó érkezése nagy ünnep a gyermekek számára. Élőzenés műsorral kedveskedünk nekik, melyet nagyon szoktak élvezni. Ezután megérkezik a Télapó, és minden kisgyermeket megajándékoz.

Ezen a napon látogatást szervezünk a Mikulásházba, Nagykarácsonyba, melyet közhasznú tevékenysége keretében  A Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány finanszíroz a bölcsődések számára.

Karácsonyi készülődés: mivel a karácsony családi ünnep, így a bölcsődében csak érzelmi ráhangolódás a cél, természetesen ajándékot kapnak a csoportok.  A karácsonyi családi délutánt a szülők részvételével szervezzük a délutáni hazamenetel előtt, mely alkalommal gyermek, szülő és kisgyermeknevelő együtt készülődhet apró ajándéktárgyak készítésével a közelgő ünnepre.

Farsang alkalmával mi is jelmezbe öltözünk, mulatozunk. Ezen a délelőttön nem tartunk igényt a szülők jelenlétére, mert félő, hogy akkor a kisgyermek a szülő ölében üldögélve szemlélődne csak.

Húsvéti készülődés: szintén családi délután keretében történik, a szülők részvételével, a délutáni hazamenetel előtti időben. Ez alkalommal is apró dísztárgyakat készíthetnek együtt.

Anyák napja: a gyermekek fiatal életkora miatt mi még nem tudunk műsorral készülni, de kis apró meglepetéssel, verssel mi is készülünk az édesanyák felköszöntésére. Szem nem marad szárazon ezeken a napokon…

Búcsú a bölcsődétől: az óvodába készülő gyermekek számára  ünnepséget tartunk, ünneplő ruhában, kis batyuval a vállukon. Énekelve végigvonulunk a bölcsőde szobáin, az udvaron, mint a nagyok. Fotókon örökítjük meg életüknek ezt  az egyik első, feledhetetlen élményét.

 

KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL

A bölcsőde megismerésének egyik legjobb lehetősége az ún. bölcsődekóstoló napok alkalmával az intézmény meglátogatása, melyet még a nevelési év kezdete előtt szoktunk tartani.  Ilyenkor a szülők és a gyermekek megnézhetik a bölcsőde épületét, udvarát, bepillanthatnak mindennapjainkba. Erre lehetőséget adnak még a gyermeknapi és a évzáró rendezvény programjai is, melyre sok szeretettel várjuk a bölcsődés korú, ellátásban még nem részesülő gyerekeket és szüleiket.

A szülők és a bölcsőde közötti együttműködés alapvető pillére olyan alkalmak megteremtése, melyeken lehetőség nyílik az aktuális programok, problémák megbeszélésére. A gyermek reggeli bevétele és délutáni átadása során a szülőknek minden nap alkalmuk nyílik tájékoztatást kapni arról, milyen napja volt aznap a gyermeknek. Ezért kérjük, hogy reggel időben – a reggeli megkezdése előtt - érkezzenek a bölcsődébe, mert ha a kisgyermeknevelők reggeliztetik a gyerekeket, mely komoly odafigyelést igényel részükről, így nem tudnak a szülővel hosszasan beszélni.

Ezen kívül időpont-egyeztetés után a kisgyermeknevelők és a bölcsődevezető készséggel állnak a szülő rendelkezésére fogadóóra keretében a gyermekkel és az ellátással kapcsolatos kérdések megbeszélésére.

Évente két alkalommal tartunk szülői értekezletet. Az elsőt az újonnan felvett gyermekek szülei számára, amely az ellátással kapcsolatos tájékoztatásról szól, a másodikat pedig az óvodába készülő gyermekek számára, ahol az óvodai felvételről kaphatnak információkat a részt vevők.

Ezen kívül a családi délutánok szolgálnak arra, hogy a kisgyermekek, szüleik és a kisgyermeknevelők együtt tevékenykedjenek, közösen készüljenek a közelgő ünnepre, jobban megismerjék egymást. A szülők ilyenkor betekintést kapnak gyermekük mindennapjaiba, és megnézhetik, hogyan viselkedik gyermekük a csoportban, kikkel barátkozik, milyen játéktevékenységet folytat.

 

SZÜLŐI ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM

Intézményünkben a jogszabályi előírásoknak megfelelően a gyermekek jogainak biztosítása okán érdekképviseleti fórum működik. Tagjai csoportonként 1 szülő, 1 fő a fenntartó és 1 fő az intézmény vezetése részéről. Feladatuk az ellátás során esetlegesen fellépő panaszok kivizsgálása, megoldási módozatok kidolgozása és javaslattétel. A Fórum évente kétszer ülésezik, melyre meghívást kap a térség gyermekjogi képviselője is.

Ezen kívül a gyermekjogi képviselőt is megkereshetik problémájukkal:

Dr. Ferk Viktória

Tel.: 0620/489-96-55

E-mail: viktoria.ferk@ijb.emmi.gov.hu

 

ZÁRSZÓ

Remélem, kiadványunk részletes tájékoztatást nyújtott önöknek az ellátás részleteire vonatkozóan.

Nagyon sok szeretettel várjuk gyermekeikkel együtt közös rendezvényeinkre, hogy együtt, egységes nevelési elvek alkalmazásával hozzájárulhassunk ahhoz, hogy gyermekük biztonságos, derűs légkörben készülhessen fel az óvodai életre.

 

„Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,

Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban.”

 oviskep.jpg

Események

KIRÁNDULÁS AZ ÁLLATKERTBE

ZOO.jpgLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis...
 nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.