Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Friss hírek

Támogassa óvodánkat a befizetett adójának 1

Rendelkezett már adójának 1%-áról? Amennyiben még nem rendelkezett annak sorsáról úgy kérjük, támogassa Intézményünket!

A támogatáshoz szükséges nyilatkozat letöltéséhez kérjük kattintson a "Letöltöm" szövegre!

LETÖLTÖM

Tovább...

Támogassa óvodánkat a befizetett adójának 1

Rendelkezett már adójának 1%-áról? Amennyiben még nem rendelkezett annak sorsáról úgy kérjük, támogassa Intézményünket!

A támogatáshoz szükséges nyilatkozat letöltéséhez kérjük kattintson a "Letöltöm" szövegre!

LETÖLTÖM

Tovább...

Bölcsőde fejlesztés

Dunaföldvár Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP–1.4.1–15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhíváson több mint 89 millió forint pályázati támogatást nyert „Bölcsőde fejlesztés Dunaföldváron” című projekt megvalósítására. 

Tovább...

Felvételi szabályzat - 2019

Intézményünk Felvételi szabályzata a 2019-es évre vonatkozóan a tovább gomra kattintva megtekinthető!

Tovább...

ÁLLÁSHIRDETÉS

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodáskorú gyermekek nevelése a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 62-63.§, alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel
  • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
  • képzettséget, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Úr-Hosszú Edina Ilona nyújt, a +3630-567-7793-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OVI/2-122/2021. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy 

  • elektronikus úton Úr-Hosszú Edina Ilona részére a ovoda@dunafoldvar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyag áttanulmányozása után, az intézményvezető döntése alapján, a pályázó személyes meghallgatásával történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • dunafoldvar.hu - 2021. június 1.
  • eszterlancovoda.hu - 2021. június 1.
  • Dunaföldvár TV - 2021. június 1.

Szeretettel köszöntjük a kedves Olvasót a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha weblapján.

eszterlĂĄnc Ăłvi logĂł.png

 

Óvodai beiratkozás módosítás a 2021-2022-es nevelési évre

Tekintettel a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a beiratkozás
időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben.

Az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lap kitöltése szükséges, mely letölthető a www.eszterlancovoda.hu oldalról vagy beszerezhető az önkormányzat portájáról és a védőnőktől. A kitöltött jelentkezési lapot az intézménynek kell elektronikusan elküldeni, 2021. április 23-ig az ovoda@dunafoldvar.hu címre, vagy személyesen bedobni a Kossuth Lajos utca 4. szám alatt található postaládába. Fontos, hogy a szülő aláírva küldje, vagy adja le.

A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz egyébként szükséges iratokat, azaz a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány vagy útlevél), Taj kártyát, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya).

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratnia települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének jogszabályban előírt utolsó határnapját (május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2021. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, amennyiben a gyermek a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.

 

Dunaföldvár, 2021. március 22.

Úr-Hosszú Edina Ilona

igazgató

 

 

Óvodai felvételi iránti kérelem

Intézményünkbe történő felvételi kérelem adatlapot az alábbi két formátumban töltheti le. Letöltéshez kérjük kattintson a választott ikonra!
 
                                                         word_logo_1.png pdf_logo.jpg

 

A jelentkezési lap leadási helye:

Email-ben, vagy az óvoda postaládájába (Kossuth L. utca 4.)

A jelentkezési lap leadási ideje: 2021.04.23. 17.00 óra.

Az óvoda vezetője a felvétel tárgyában az óvodához eljuttatott felvételi kérelmek alapján hozza meg döntését, melyről postai úton írásban értesíti a szülőt, 2021. május 20-ig.

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül

 eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Dunaföldvár város jegyzőjének címezve kell megküldeni.

Események

Támogassa óvodánkat a befizetett adójának 1

Rendelkezett már adójának 1%-áról? Amennyiben még nem rendelkezett annak sorsáról úgy kérjük, támogassa Intézményünket!

A támogatáshoz szükséges nyilatkozat letöltéséhez kérjük kattintson a "Letöltöm" szövegre!

LETÖLTÖM

Támogassa óvodánkat a befizetett adójának 1

Rendelkezett már adójának 1%-áról? Amennyiben még nem rendelkezett annak sorsáról úgy kérjük, támogassa Intézményünket!

A támogatáshoz szükséges nyilatkozat letöltéséhez kérjük kattintson a "Letöltöm" szövegre!

LETÖLTÖM

Bölcsőde fejlesztés

Dunaföldvár Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP–1.4.1–15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhíváson több mint 89 millió forint pályázati támogatást nyert „Bölcsőde fejlesztés Dunaföldváron” című projekt megvalósítására. 

Felvételi szabályzat - 2019

Intézményünk Felvételi szabályzata a 2019-es évre vonatkozóan a tovább gomra kattintva megtekinthető!